Jsem si vědom, že se zúčastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi a pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, členů své posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Dále souhlasím, že jsem se seznámil se všemi informacemi v sekci Info.

.