Účast

Účast v soutěži je možná na základě přihlášky zaslané do 30. 4. 2020. Správným vyplněním přihlášky se automaticky zařadíte mezi účastníky rallye. Toto lze zkontrolovat na stránkách www.htkladno.cz , v záložce Účastníci. Přihlášku lze vyplnit a poslat elektronicky nebo poštou na adresu spolku.

Jízdy se mohou účastnit automobily a motocykly do roku výroby 1980 včetně. Při větším počtu přihlášených, mají přednost vozidla do roku výroby 1945. Do soutěže nebudou přijaty repliky ani vozidla přestavěná nebo upravená.  Soutěžící musí mít po celou dobu soutěže u sebe předepsané doklady řidiče a vozidla. Vozidla musí být opatřena SPZ nebo ZSPZ - trvale manipulační. Dobové oblečení vítáno. Účastníci závodu jsou povinni startovné zaplatit předem po obdržení informace  o způsobu platby, nejdéle však do 10. 5. 2020.

Program - Připravujeme

10:00 – 20:00 Přejímka vozidel, zápis startujících a zaparkování vleků (parkoviště u hotelu Astra - Srby)
13:00 Odjezd účastníků pátečního výletu z parkoviště od hotelu Astra do  obce  Loděnice
14:00 – 17:30 Prohlídka - Monastýr sv. Václava a Ludmily, Občerstvení a sklářská huť Nenačovice
17:30 Odjezd 
19:00 – 21:00 Večeře v hotelu Astra – Srby Možnost individuálního využití bazénu, kulečníku, stolního tenisu – v ceně pobytu  Tradiční večerní posezení u ohně, opékání vuřtů, ochutnávka vína v doprovodu živé hudby

Sobota 15. června 2019

07:00 – 08:00 Snídaně pro ubytované
08:15 Vystavení automobilů, možnost návštěvy radniční věže a kostela. Živá hudba
10:45 Rozprava s jezdci – náměstí u kostela
11:00 – 11:30 Start 1.etapy závodu
12:00 – 13:30 Oběd – Panenský Týnec
13:00 – 14:00 Start 2.etapy závodu
14:00 – 16:30 Obec s velkou historií Peruc – návštěva muzea, výstava fotografií, vystoupení pěveckého sboru v kostele
17:30 – 18:00 Příjezd do cíle závodu – hotel Astra Srby
19:30 – 20:00 Slavnostní večeře, vyhlášení výsledků.
20:30 – 23:00 Večerní program

Neděle 16. června 2019

07:30 – 08:30 Snídaně pro ubytované
08:45 Odjezd na exkurzi do podniku KABLO KLADNO, projížďka industriální částí Kladna
12:30 Oběd Hotel Astra - Srby, Vyhlášení soutěže elegance, tombola
14:00 Ukončení závodu

Změna programu vyhrazena

Doklady k přejímce

Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a musí při přejímce předložit tyto doklady: řidičský průkaz, OTP nebo PHV, platnou technickou kontrolu a zelenou kartu. Po celou dobu akce je povinen řídit se platnými dopravními předpisy.


Kategorie

Vozidla budou rozdělena do kategorií AUTO – MOTO, dle počtu přihlášených vozidel tak, aby byl ve všech kategoriích přibližně stejný počet startujících.


Klasifikace

V každé kategorii budou vyhlášeni a odměněni jezdci na prvních třech místech. Pořadí bude určeno podle trestných bodů získaných při plnění úkolů na kontrolách. Každý účastník obdrží při přejímce kartu, kde vyznačí během soboty nejkrásnější automobil, motocykl a kostým. Tyto karty jsou slosovatelné v tombole a budou vylosovány v neděli při slavnostním obědě.


Přejímka vozidel

Přejímka vozidel a zápis startujících bude probíhat pouze v pátek od 10:00 do 20:00 hod. na parkovišti u Hotelu Astra Srby 184


Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelu Astra Srby. Parkování vozidel a vleků je zajištěno na parkovištích vedle hotelu, parkování veteránů na zabezpečeném parkovišti Hotelu Astra. Historická vozidla budou střežena.

hotel 1
hotel 2

Cena ubytování a startovné

V poplatku je zahrnuto ubytování, strava po celý průběh závodu (pátek: večeře, sobota: svačina, oběd, večeře, neděle: oběd), vstupné, příspěvek na ceny a hudbu

Varianta Ubytování 1 osoba 2 osoby Dítě do 10ti let Každý další
Typ A bez ubytování (bez snídaně) 1 400,- 2 500,- 800,- 1 300,-
Typ B Typ B Hotel Astra Srby (se snídaní) 3 100,- 5 500,- 2 300,- 2 800,-

Příplatek ke startovnému pro vozidla roku výroby 1961-1979 300,- Kč
Příplatek ke startovnému pro vozidla roku výroby 1970-1980 500,- Kč

Počet osob na ubytování je nutné uvést v přihlášce Vzhledem k omezenému počtu pokojů v hotelu se nám ne vždy podaří vyhovět Vašim požadavkům. Ubytování bude přiděleno dle data přijetí přihlášky.


Storno podmínky

Jestliže se přihlášení účastníci nebudou moci z nějakého důvodu závodu zúčastnit a neomluví se do pátku 28.5.2020 do 8:00 hod u pana Kučery tel.: +420 602718245, nebude jim vrácen vklad do závodu.
V případě zrušení účasti ubytovaných účastníků 31. 5. 2020. a později bude účtován storno poplatek ve výši 50% vkladu


Přihlášky

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte do 30. 4. 2020 elektronicky (formulář na našich stránkách) nebo poštou:

Karel Kučera,
Em. Zahrádky 650,
272 04 Kladno
tel.: 602718245,
email: info@htkladno.cz


.